Adoptuj Brata

dzieło duchowejadopcjibracizakonnych


Dzieło Duchowej Adopcji Braci Zakonnych (DDABZ) to inicjatywa mająca na celu promowanie idei modlitwy za braci zakonnych.


Adopcja polega na zobowiązaniu się do codziennej modlitwy za konkretnego brata zakonnego.

Zarówno rodzaj modlitwy, jak i jej  okres jest dowolny – w pełni zależy od osoby podejmującej modlitwę.

 

Akcja Dzieła Duchowej Adopcji Braci Zakonnych obejmuje:

  • braci laików, którzy złożyli śluby wieczyste (są to więc zakonnicy, którzy nie są kapłanami, ale należą do zgromadzenia zakonnego i są po profesji wieczystej),
  • braci zakonnych, którzy nie przygotowują się do kapłaństwa, lecz do bycia bratem – laikiem i są po profesji czasowej – adopcja może być tylko czasowa, gdyż nie wiadomo, czy zdecydują się na śluby wieczyste,
  • braci przebywających w nowicjacie – adopcja może być tylko czasowa, gdyż nie wiadomo, czy zdecydują się na śluby wieczyste,
  • braci zakonnych, którzy przygotowują się do kapłaństwaUWAGA: adopcja taka może być także tylko czasowa. W momencie święceń diakonatu, przestają być objęci akcją DDABZ. Można jednak kontynuować modlitwę za nich w obrębie Dzieła Duchowej Adopcji Kapłanów.

Doradzamy rozsądek przy długości zobowiązań braci, którzy są w postulacie/nowicjacie. Adopcja na 10 lat to ryzyko, że omadlamy powołanie zakonne kogoś, kto już mury zakonne opuścił i założył rodzinę… Dlatego tego typu zobowiązania modlitewne powinny być na okres obowiązywnia ślubów (jeśli mamy taką wiedzę) lub 1 rok.


Przed przesłaniem zgłoszenia, zapraszamy do zapoznania się z treściami poszczególnych zakładek!